Reklame: Opprett konto hos: Nordnet.

Reklame: Prøv Krons Sparerobot.


Aksjesparekonto – en enkel oversikt

I løpet av 2017 vil fondssparere få tilgang til aksjesparekonto. Hensikten med kontoen er å gjøre det mer attraktivt for folk flest å ha eierskap i norsk næring. Det er også meningen at privatpersoner skal få noen av mulighetene … Les mer…