2014 – status desember

Fondsparing denne måneden: kr 1 000 Fondsparing så langt i 2014: kr 38 500 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 8 500 Boliglån (avdrag): kr 11 000 (ca beløp, storebrands nettbank klarer fortsatt ikke å vise detaljer) I 2014 satte jeg et mål om at jeg skulle ha en anskaffelsesverdi i fond på 70 000 […]

2014 – status november

Fondsparing denne måneden: kr 500 Fondsparing så langt i 2014: kr 37 500 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 9 500 Boliglån (avdrag): kr 11 000 (ca beløp, storebrands nettbank klarer fortsatt ikke å vise detaljer) Det har gått ut mye penger i de siste ukene og mer blir det nok også en stund fremover. […]

Plan for når du blir arbeidsledig, har du en?

Jeg synes det kan være lurt å ha en slags plan B tilgjengelig i tilfelle jobben ryker. Uansett om du jobber i privat eller offentlig sektor kan omorganiseringer gjøre at du blir overflødig. Eller at du helt enkelt får sparken. Hvordan kan man håndtere et slikt tilfelle, noe som i utgangspunktet er negativt og forsøke […]

Boliglån i statens pensjonskasse?

Statens pensjonskasse tilbyr svært billige boliglån, renten vil være på 2,472 om ikke alt for lenge og det er noe vi tenkte benytte oss av. Vi har fått oss ny verdivurdering av vår bopel som gjør at vi havner innenfor 80% av markedsverdien på boligen vår, det var noe uventet! Ettersom en av oss er statsansatt kan […]

2014 – status oktober

Fondsparing denne måneden: kr 4 000 Fondsparing så langt i 2014: kr 37 000 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 10 000 Boliglån (avdrag): kr 11 500 (ca beløp, storebrands nettbank er ustabil) Jeg jobbet noe overtid i september som gjør at jeg kan spare litt mer denne måneden. Fortsatt er det ikke nok for […]

Er det rentekrig?

Min oppfatning er at året vi er i nå har vært preget av stor konkurranse mellom banker og dertil hyppige rentesenkninger. Det var en liten pause i sommer, men nå merker jeg at banker senker renten enda mer. Jeg har for eksempel fått tilbud fra Sparebank 1 om fastrente på 2,90% eller en flytende rente […]

2014 – status september

Fondsparing denne måneden: kr 3 000 Fondsparing så langt i 2014: kr 33 000 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 14 000 Boliglån: kr 11 500 (avdrag, ikke medregnet renter!) Egentlig tenkte jeg å spare 4 000 kroner i fond denne måneden, men det blir for trangt økonomisk. Derfor blir det 3 000 kroner istedenfor. […]

Det er god avkastning nå

Jeg har ikke drevet med fondsparing sammenhengende så lenge da jeg ofte har funnet en god grunn til å selge hele beholdningen. Nå derimot begynner jeg å nærme meg et års sammenhengende sparing og med en avkastning per nå på nesten 11% i gjennomsnitt er dagsverdien helt grei. Samtidig vet jeg at dette er for […]