Reklame: Opprett konto hos: Nordnet.

Reklame: Prøv Krons Sparerobot.


2014 – status august

Statusoppdatering

Fondsparing denne måneden: kr 1 000 Fondsparing så langt i 2014: kr 30 000 Gjenstår til 2014 mål (70k): kr 17 000 Boliglån: kr 11 400 (avdrag, ikke medregnet renter!) Vi har brukt mye penger de siste to … Les mer…

Formuen går opp, selv med litt forbruk

formue-juni-2014

Da er vi straks inne i andre halvdel av 2014 og det er et godt tidspunkt for å se hvordan vi ligger an i forhold til planen for 2014. Den største avgjøreslen var å betale hardt på boliglånet etter … Les mer…

Når er det lov å bruke krisebuffer?

Det er mange som mener at en krisebuffer på 3 – 6 månedslønner er noe alle bør ha. Vi har aldri hatt så mye på vår krisebuffer og har egentlig ikke sett behovet enda. Vår ligger mellom 20 … Les mer…

Feriepenger på konto i noen timer

Da dumpet det inn feriepenger på kontoen og like etterpå vandret mange av disse ut til andre litt mer bortgjemte kontoer i andre banker. Å ha en plan for feriepengene kan være lurt, det er mange artikler i … Les mer…